Slitting Roll Robot Handling

Slitting Roll Robot Handling

หุ่นยนต์ลำเลียงม้วนเหล็ก

การลำเลียงม้วนเหล็กเข้าเครื่องแพ็ค ประสบปัญหาจากการยกเอาแผ่นเหล็กออกมาวางไว้ที่โต๊ะ โดยใช้พนักงานสองคนช่วยกันยกม้วนเหล็กออกจากแท่นวางม้วนเหล็ก การจะทำงานมีความยากในการนำออกจากแท่นวาง และมีความเสี่ยงต่อความเสียหายตกหล่น หรืออันตรายเกิดการบาดเจ็บในการนำม้วนเหล็กออกมาวางบนโต๊ะเพื่อดำเนินการแพ็คกิ้งต่อไป พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทำงานแทนพนักงาน ลดเวลาในการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต ให้การลำเลียงงานวัตถุดิบมีความแม่นยำลดความสูญเสียของวัตถุดิบ ที่สำคัญทำให้มีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น

  • หุ่นยนต์ช่วยลดเวลาในการทำงานเป็น4 เท่าของการใช้แรงงาน/2คน

  • ใช้ระยะเวลาในการหยิบ 1 ม้วนเหล็ก/45 วินาที/1.5 เมตร

  • ยกแผ่นกั้นได้สูงสุด 45 แผ่น และม้วนเหล็ก 44 แผ่น

  • สามารถยกน้ำหนักม้วนเหล็กได้สูงสุด 60 ก.ก.

  • มีแรงดึงแกนเหล็กได้สูงสุดถึง 120 ก.ก.

  • ช่วยลดภาระการขาดแคลนของแรงงานที่ยกม้วนเหล็ก

  • ลดความเสี่ยงต่อพนักงานที่จะเกิดบาดเจ็บ อันตรายต่อร่างกายและสุขภาพจากการทำงาน

  • มีความแม่นยำในการหยิบ และรวดเร็วในการยกม้วนเหล็ก มีความปลอดภัยในการทำงาน

  • มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการผลิต