News Update

เตรียมพบกับสัมมนา Webinar

"The Future of Industry with Collaborative Robots - Road to Industry 4.0"

จัดโดย FIGO Robotic ร่วมกับ DOBOT

  • ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งถูกผลักดันโดยสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

  • แนะนำผลิตภัณฑ์ DOBOT Collaborative Robot เปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมกับ FIGO Robotic

ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 น.

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟังได้ฟรี! แล้ววันนี้